Europarlement: meer ruimte voor EMA in Amsterdam

julio 12, 2021

De bevoegdheden van de EMA, dat gevestigd is aan de Amsterdamse Zuidas, moeten worden uitgebreid. Het gaat onder andere om meer zeggenschap over geneesmiddelen en medische hulpmiddelen. Het Europees Parlement nam donderdag een rapport aan waarin hiervoor wordt gepleit. Er moet een database komen voor het opsporen, voorspellen en voorkomen van medicijntekorten. Verder moet het geneesmiddelenagentschap opener worden en meer uitwisselen met nationale gezondheidsautoriteiten.

‘De pandemie heeft laten zien dat de EU en de lidstaten niet klaar waren om een uitdaging van deze grootte aan te gaan,’ zegt rapporteur Nicolás González Casares. De EMA had gewoonweg een te klein mandaat en te weinig middelen, zegt de Spaanse sociaaldemocraat. ‘We versterken nu de capaciteiten van het geneesmiddelenbureau om beter om te gaan met toekomstige noodsituaties.’ González Casares: ‘Met de nieuwe database voorzien we de EMA van een cruciaal middel om de medicijnvoorraad in de gaten te houden en tekorten te allen tijde te voorkomen. In het kort: meer transparantie, meer participatie, meer coördinatie en meer preventie.’

Mohammed Chahim (PvdA) is Europarlementariër en lid van de parlementscommissie voor Volksgezondheid. ‘Al anderhalf jaar staat het leven van iedereen op z’n kop door de coronapandemie,’ zegt hij. ‘Nu we in de nasleep zijn van de huidige crisis, breekt het moment aan om na te denken wat we kunnen doen om beter voorbereid te zijn op een volgende crisis.’ Hij wil een Europese gezondheidsunie. ‘Het versterken van de hiervoor bevoegde agentschappen, zoals EMA, draagt bij aan het sneller opzetten van productielocaties en een strakke logistiek rondom de distributie van vaccins en medicijnen.’

Los van dat het Europees Parlement wil dat de EMA meer bevoegdheden krijgt en versterkt wordt met onder meer een grote database, wil het ook klinisch testen voor nieuwe vaccins en behandelingen bevorderen. Dat kan door de spelers in de zogeheten toeleveringsketen een actievere rol geven. Hetzelfde geldt voor zorgprofessionals. Ook zij moeten een actievere rol krijgen in samenwerking met de EMA in Amsterdam.

Het Europees Geneesmiddelenbureau (EMA) beoordeelt de komst van nieuwe geneesmiddelen, waaronder de coronavaccins, en houdt toezicht op de kwaliteit van bestaande medicijnen. Vanaf het begin was de EMA in Londen gevestigd, maar door het uittreden van het Verenigd Koninkrijk uit de EU, verhuisde het agentschap naar Nederland. Naast Amsterdam waren ook Milaan en de Slowaakse hoofdstad Bratislava in de race om de nieuwe standplaats te worden.

Artículos relacionados