A Transición Dixital ao galope

A Transición Dixital ao galope

Acabo de aterrar en Bruxelas. Ensino o meu código QR ao chegar, preceptivo para a miña entrada no país. O Goberno belga xa sabe de min, de onde proveño e onde buscarme se no meu avión ou no meu entorno hai casos de COVID-19. Se me paran pola rúa e o meu código...
A Transición Dixital ao galope

La Transición Digital al galope

Acabo de aterrizar en Bruselas. Enseño mi código QR al llegar, preceptivo para mi entrada en el país. El Gobierno belga ya sabe de mí, de dónde provengo y dónde buscarme si en mi avión o en mi entorno hay casos de COVID-19. Si me paran por la calle y mi código...