O eurodeputado Nicolás González colabora coa AECC e outras entidades do ámbito oncolóxico no Acordo contra o cancro

Xuño 28, 2022

Entidades españolas queren seguir o ronsel da Comisión Beca (Beating Cancer) no Parlamento Europeo e trasladar o traballo alí realizado a España

O obxectivo común é combater as desigualdades na loita contra o cancro

O eurodeputado socialista Nicolás González Casares participou nunha reunión organizada pola Asociación Española Contra el Cáncer na que estiveron presentes diferentes entidades do ámbito oncolóxico, todas elas adheridas ao Acordo Contra o Cancro, impulsado pola AECC.

O obxectivo deste encontro era, por unha banda, coñecer o estado das prioridades do Plan Europeo Contra o Cancro, e valorar as medidas para implantar no noso país aliñadas con estas prioridades. Para González Casares esta reunión foi “unha oportunidade de colaborar entre institucións, ONG, persoal investigador, asistencial, etc, para que no noso país sígase coa abordaxe realizada en Europa sobre o cancro”.

Durante o encontro tratáronse tres aspectos clave. Por unha banda, a necesidade de impulsar a prevención, con especial foco na loita contra o tabaquismo; lograr un acceso equitativo ao diagnóstico e tratamento específico; e integrar as necesidades da persoa na atención ao paciente.

Para o eurodeputado, un dos puntos máis destacados a nivel sanitario e oncolóxico “é a necesidade de abordar as desigualdades tras a pandemia, pois o custo da mesma, en termos de cancro, non ten unha repartición simétrica e os máis afectados son os que menos teñen, a de máis idade ou os que viven en zonas con poucos servizos sanitarios como as áreas rurais”. A isto hai que engadirlle que na Unión Europa existen claras desigualdades tanto en materia de promoción da saúde, como en cobertura dos programas de cribado. E é que a falta de equidade, tanto no acceso ao tratamento, como na atención integral e continuada de adultos, adolescentes e nenos é unha das problemáticas que busca emendar o Plan Europeo, sendo un dos seus obxectivos lograr unha atención de calidade ás persoas con cancro e a súa contorna, ofrecendo non só garantías sanitarias senón tamén sociais, laborais e psicolóxicas, durante toda a enfermidade.

Un dos focos da reunión, virou en torno ao gran reto que representa a loita contra o tabaquismo, causante do 30% de todos os casos de cancro. “En termos de prevención é necesario axustar o marco antitabaco”, asegura González Casares. Por unha banda, debe traballarse nunha ampliación da Lei Antitabaco que contemple espazos libres de fume e mellorar na detección precoz do cancro de pulmón a través de programas de cribado.

Plan Europeo Contra o Cancro

Trátase dun compromiso político para investir a tendencia na loita contra o cancro, apostando por unha Unión Europea da Saúde, forte, máis segura, máis resiliente e mellor preparada. O Plan, que conta cun financiamento de máis de 4.000 millóns de euros, contempla garantir a igualdade no acceso á prevención, a detección precoz, tratamentos e diagnósticos do cancro e mellora da calidade de vida dos sobreviventes de cancro.

Participantes na reunión

Todas as entidades asistentes á reunión están adheridas ao “Acordo Contra o Cancro”:

1. Asociación de Afectados por Cáncer de Ovario (ASACO)

2. Asociación Española Contra el Cáncer

3. Asociación Española de Afectados por el Cáncer de Pulmón (AEACaP)

4. Asociación Española de Investigación en Cáncer (ASEICA)

5. Comité Nacional para la Prevención del Tabaquismo (CNPT)

6. Consejo General de Colegios Oficiales de Médicos (CGCOM)

7. Consejo General de Colegios Oficiales de Psicólogos (COP)

8. Consejo General de Trabajo Social (CTS)

9. Federación de Asociaciones Científico Médicas Españolas (FACME)

10. Foro Español de Pacientes (FEP)

11. Fundación para la Excelencia y la Calidad de la Oncología (ECO)

12. NOFUMADORES.ORG

13. Plataforma de Organización de Pacientes (POP)

14. Sociedad Española de Epidemiología (SEE)

15. Sociedad Española de Hematología y Hemoterapia (SEHH)

16. Sociedad Española de Hematología y Oncología Pediátrica (SEHOP)

17. Sociedad Española de Oncología Médica (SEOM)

18. Sociedad Española de Oncología Radioterápica (SEOR)

19. Sociedad Española de Enfermería Oncológica (SEEO)

20. Red Oncológica Madrileña

Artículos relacionados