“Sinkevičius debe parar este acto de execución que non ten base científica e dana dunha maneira brutal á pesca”

Setembro 28, 2022

O eurodeputado Nicolás González Casares presenta tres preguntas parlamentarias respecto ao regulamento de execución (UE) 2022/1614 polo que se pechan un conxunto de zonas para a pesca de fondo

O 15 de setembro a Comisión Europea adoptaba o regulamento de execución (UE) 2022/1614 polo que se pechan un conxunto de zonas para a pesca de fondo. O eurodeputado socialista galego, Nicolás González Casares, tachaba a decisión de “extralimitación” ao non responder á realidade das zonas afectadas nin da actividade pesqueira desenvolvida nelas. Só en España, a medida afectará a varios centenares de barcos.

“O que debe facer o comisario Sinkevičius é parar dunha vez por todas este acto de execución que non ten ningún sentido, que non ten base científica e que dana dunha maneira brutal á pesca”, afirma Casares que presentou tres preguntas parlamentarias para deixar claro que o comisario de Medio Ambiente, Océanos e Pesca, Virginijus Sinkevičius “se excedeu nas súas competencias”.

Ante a falta dunha análise do impacto socioeconómico nos informes do ICES nos que se apoiou a Comisión para determinar as zonas para incluír no regulamento, o eurodeputado pregunta polas medidas que prevé implantar a Comisión para axudar ás frotas afectadas polo peche e se mediu o impacto ambiental esperado ao aumentar a presión noutras zonas de pesca polo desprazamento da frota afectada.

Dado que o obxectivo da Política Común de Pesca, como recolle o seu artigo 2, é garantir que as actividades da pesca e a acuicultura sexan sostibles ambientalmente a longo prazo e se xestionen de forma coherente cos obxectivos de xerar beneficios económicos, sociais e de emprego, e de contribuír á dispoñibilidade de produtos alimenticios, Casares preguntou á Comisión polos estudos de impacto socioeconómico nos que basearon o regulamento de execución (UE) 2022/1614. Se devandito regulamento non está acompañado de estudos de impacto socioeconómico e, polo tanto, non se respectou o artigo 2 da PCP, “vai a Comisión retiralo?“, cuestiona o europarlamentario.

Desde os socialistas criticaron a falta de diálogo da Unión Europea cos organismos consultivos e co propio sector pesqueiro, que tamén trasladou as súas queixas respecto diso. Os consellos consultivos non serían consultados máis aló dunha invitación para participar nos grupos de ICES e Sinkevičius só se reuniu con varias ONG. Ante tal panorama, Nicolás González preguntoulle ao comisario como aseguraron a participación das frotas afectadas na elaboración do regulamento e en cantas ocasións, e en que datas, se reuniron con asociacións do sector ou os consellos consultivos para explicarlles en detalle a medida e recoller as súas achegas.

“Estamos a ver como a pesca é maltratada sen sentido e, desde logo, non nos imos a quedar de brazos cruzados”, insiste o eurodeputado. Desde o PSdeG-PSOE puxeron en marcha unha campaña, coa colaboración da Federación Galega de Confrarías, para apoiar a pesca de fondo e tentar reverter a intención da Comisión.

Artículos relacionados