S&D: o informe BECA marca un fito na loita contra o cancro e cara á futura Unión Europea da Saúde

February 23, 2022

INFORMACIÓN PUBLICADA NA DO Grupo S&D O 16 DE FEBREIRO. PODES LELA COMPLETA AQUÍ

O informe do comité especial para combater o cancro (BECA) marcará un fito na loita contra o cancro en Europa. Estamos orgullosos como socialistas de integrar o principio de xustiza social, a loita contra a inequidade e a desigualdade e a perspectiva de xénero no corazón do informe. A batalla aínda non terminou. Esperamos que este importante resultado se integre na futura Unión Europea da Saúde (EHU). A pesar das deficiencias da votación no pleno, esperamos que se respecte o principio de precaución, a evidencia científica e as recomendacións da OMS sobre o tabaco e os cigarros electrónicos cando a Unión revise a lexislación neste ámbito.

O portavoz do S&D, Nicolás González Casares, comentou:

“Despois de meses de traballo, audiencias e investigacións, este informe representa hoxe unha esperanza concreta a partir da cal construír unha loita renovada e común contra o cancro en toda Europa. Non podemos facer a vista gorda na loita contra o cancro; pola contra, corremos o risco de ver un aumento do 21% en casos novos”.

“Como progresistas, estamos orgullosos de poder vincular este informe crucial co principio de igualdade e xustiza social e a necesidade de maximizar continuamente a ciencia e a investigación”.

“Xa non podemos aceptar unha diferenza do 25% nas taxas de supervivencia entre os estados membros. Todos os pacientes, sen importar a súa nacionalidade, deben ter o mesmo nivel de tratamento. Instamos á Comisión da UE e a todos os estados membros a actuar agora e facer uso de todos os fondos necesarios para cambiar esta situación inaceptable”.

“O compás, a estrela polar que sempre nos guiou neste informe non podía ser outra cousa que a ciencia. Este informe describe varias propostas para mellorar a prevención, o diagnóstico precoz, os tratamentos e os estilos de vida. A ciencia baséase en feitos, e os feitos proban o vínculo directo entre o cancro e o consumo de tabaco, alcol e a nutrición de mala ou baixa calidade. Con todo, lamentamos que varios membros do Parlamento Europeo decidisen ignorar e descoidar abertamente estes feitos”.

“Os intereses privados ou os negocios non poden prevalecer sobre a saúde dos nosos cidadáns. Nunca”.

Artículos relacionados