Nicolás González Casares impulsa a aprobación das normativas que rexen as Substancias de Orixe Humana (SoHO) na UE

July 18, 2023

Proponse unha nova lexislación esencial para salvagardar a seguridade dos doantes, protexer o benestar dos pacientes, e promover o desenvolvemento de innovadoras técnicas médicas

A Comisión de Medio Ambiente, Saúde Pública e Seguridade Alimentaria (ENVI) apoia firmemente a doazón voluntaria e non remunerada, e busca asegurar a autonomía de subministración de substancias vitais na UE

A Comisión de Medio Ambiente, Saúde Pública e Seguridade Alimentaria (ENVI) avanzou significativamente na creación dun marco lexislativo máis seguro e transparente para as Substancias de Orixe Humana (SoHO) na UE. O relator socialista Nicolás González Casares desempeñou un papel crucial na aprobación deste novo regulamento, que obtivo un sólido respaldo con 59 votos a favor, catro en contra e catro abstencións.

O regulamento establecerá estándares máis elevados para as transfusións de sangue, os transplantes de tecidos e as técnicas de reprodución asistida. Esta lexislación é esencial para garantir a seguridade e protección de todos os implicados, incluíndo doantes, beneficiarios e recentemente nados como resultado de técnicas de reprodución asistida.

“Este novo regulamento reforza a seguridade, protexe a doantes e beneficiarios, e garante a subministración autónoma de células e tecidos mediante plans de emerxencia nacionais e coordinación transfronteiriza”, declarou González Casares. “Este regulamento é unha evidencia da nosa determinación para previr calquera forma de lucro a partir de doazóns altruístas”.

Así mesmo, a lexislación apoia a protección dos datos persoais, a prevención da discriminación, a transparencia e a promoción da investigación e o desenvolvemento.

“O noso enfoque baséase no altruísmo, que nos levou a rexeitar calquera tipo de lucro proveniente das doazóns, e motivounos a traballar para garantir a subministración de células e tecidos a nivel nacional e coordinación transfronteiriza”, agregou o eurodeputado.

Os eurodeputados subliñaron a necesidade de plans nacionais de emerxencia e de continuidade da subministración para asegurar a autonomía destas substancias na UE. A lexislación promove a creación dunha canle de comunicación dixital para almacenar e analizar información sobre a dispoñibilidade e posibles carencias das SoHO.

“A nova lei será un baluarte para a seguridade dos doantes, o benestar dos pacientes, a seguridade da subministración e o desenvolvemento de técnicas médicas innovadoras en Europa. Mellorando a coordinación e o intercambio de información, facilitaremos o fluxo das SoHO e o coñecemento médico asociado para o beneficio de todos os pacientes europeos”, concluíu a relatora principal a francesa Nathalie Colin-Oesterlé (EPP).

A próxima votación no pleno de setembro marcará un fito na consolidación da posición do Parlamento, antes de avanzar cara ás negociacións coa Comisión e o Consello.

A importancia deste paso radica en que anualmente, os pacientes da UE se benefician de máis de 25 millóns de transfusións de sangue, un millón de ciclos de reprodución medicamente asistida, máis de 35.000 transplantes de células nai e centos de miles de tecidos de substitución.

Artículos relacionados