“Un perigoso exercicio de greenwashing”. Nicolás González Casares rexeita a clasificación do gas e a nuclear como enerxías verdes

Xullo 5, 2022

O voto do Pleno del Parlamento celebrarase este mércores

Os eurodeputados das comisións do Parlamento Europeo de Economía e Medio rexeitaron o pasado 14 de xuño que os investimentos en enerxía nuclear e de gas fósil considérense sostibles e poidan gozar da mesma categoría que as enerxías renovables.

A votación decidiuse por unha marxe maior do esperado, 72 a favor, 62 en contra e catro abstencións; así os membros destas dúas comisións obxectaron conxuntamente a denominada taxonomía, un sistema de etiquetaxe de investimentos para discernir aquilo que é verde do que non o é. Trátase dun conxunto de clasificacións para orientar os investimentos comunitarios na transición ecolóxica, neste caso afecta á enerxía, pero que se irán despregando a outros sectores económicos como o forestal, o manufactureiro, o transporte ou a agricultura.

A pesar desta valoración das comisións parlamentarias, toca esperar ao voto do Pleno do Parlamento que se celebrará este mércores, 6 de xullo. Para que a controvertida proposta prospere necesitaría o apoio de polo menos a metade dos escanos (353), e parece complicado que atope apoios suficientes. O Consello da UE podería rexeitar o texto sobre a taxonomía, pero para iso sería necesario que se opoñan o 72% dos países (20 de 27 capitais) e que representen, polo menos, ao 65% da poboación da UE.

Para Nicolás González Casares, eurodeputado relator da revisión da Directiva de Renovables polo Grupo Socialdemócrata Europeo, “nin o gas fósil nin a opción nuclear deben gozar da etiqueta verde” e considera “un perigoso exercicio de greenwashing”, o que iso suceda. Con todo, sostén necesario analizar a nivel autonómico e nacional que opción sería máis beneficiosa para o noso territorio, tanto en termos ambientais como económicos.

A Galicia non lle interesa que estas dúas fontes de enerxía, plantas de enerxía atómica e as centrais de gas dedicadas á xeración eléctrica, sexan consideradas sostibles. “A nosa comunidade ten un gran potencial renovable, ten as infraestruturas de gas fósil que necesita e non hai intención algunha de instalar unha central nuclear”. Neste escenario “colgarlles a etiqueta verde a esas tecnoloxías desviaría investimentos para aproveitar o noso potencial renovable e de proxectos de hidróxeno verde cara a outras latitudes que si teñen intención de investir en gas natural ou nucleares”.

A nivel nacional, España é o país con maior potencial de enerxías renovables de toda a UE. “O noso país, produto do seu illamento eléctrico, conta cunhas estruturas gaseiras que son, por causa da guerra en Ucraína, a envexa de Europa porque nos dan múltiples opcións para asegurar a subministración”, explica o eurodeputado socialista. A ter en conta, tamén, que non existe ningunha proposta empresarial seria sobre novas infraestruturas nucleares. “Aínda que, se debate sobre a posibilidade dunha infraestrutura gaseira que conecte España con Europa, para o noso país carecería de sentido se non fose compatible co Hidróxeno Verde, que se podería entrar na categoría de renovable.”, conclúe González Casares.

Por todo o exposto, Casares considera que para os intereses españois e galegos “non sería responsable votar a favor de que a nuclear e moito menos o gas fósil considérense ao mesmo nivel de sustentabilidade que as renovables”. Isto podería ter efectos negativos como “o bloqueo de investimento destinado a renovables ou activos de elevado custo que en menos de dúas décadas non serían utilizables tal e como foron concibidos”.

O futuro pasa por unha aposta polas renovables. “Nos próximos anos, Galicia e España, van ter que realizar un grande esforzo investidor en enerxías renovables”, algo que terá un retorno en “mellores prezos da electricidade”, unha baza que contribuirá a “fixar e atraer industria”, asegura Casares. Un gran potencial renovable significa tamén maiores posibilidades de producir Hidróxeno Verde coas súas elevadas capacidades de descarbonización da industria pesada que verá como dentro de poucos anos diminúen os seus dereitos gratuítos de emisións de CO2. “Ademais, todos os países da UE necesitaremos descarbonizar o transporte o que requirirá dun despregamento masivo de estacións de carga para vehículos eléctricos”, vaticina González Casares. Neste contexto, aínda que o rol da nuclear e o gas durante a transición poida servir para garantir a estabilidade da subministración enerxética, non respectan os criterios medio ambientais. Así pois, “que eurodeputados e eurodeputadas de Galicia ou España votemos a favor do gas fósil e a nuclear como tecnoloxías verdes equivalería a pegarse un tiro no pé”.

Sostibles?

Tras anos evitando posicionarse, a Comisión Europea propuxo a inicios de ano que se traten como “sostibles” as centrais nucleares con permiso de construción anterior a 2045 e as plantas de gas que emitan menos de 270 gramos de CO2 por kilovatio hora ata 2031 ou menos de 100 gramos no conxunto da súa vida útil.

O gas é un combustible fósil, libera dióxido de carbono, principal gas de efecto invernadoiro responsable do cambio climático. A enerxía nuclear apenas libera CO2, pero presenta riscos asociados á seguridade e os refugallos radioactivos.

Artículos relacionados