A Transición Dixital ao galope

A Transición Dixital ao galope

Acabo de aterrar en Bruxelas. Ensino o meu código QR ao chegar, preceptivo para a miña entrada no país. O Goberno belga xa sabe de min, de onde proveño e onde buscarme se no meu avión ou no meu entorno hai casos de COVID-19. Se me paran pola rúa e o meu código...