Saúde

“A innovación e a sostibilidade sanitaria non deben esquecer os coidados primarios”

O eurodeputado participa no debate O futuro da saúde en Europa organizado por Economist Impact en Londres

Nicolás González Casares impulsa a aprobación das normativas que rexen as Substancias de Orixe Humana (SoHO) na UE

Proponse unha nova lexislación esencial para salvagardar a seguridade dos doantes, protexer o benestar dos pacientes, e promover o desenvolvemento de innovadoras técnicas médicas